1.-3.12.2017 sa stretli eRkári z Oblastného centra Námestovo a Biela Orava. Bol to veľmi radostný a zimno-romantický čas, ktorý spolu prežili takmer 30 eRkári v chalúpke v Novoti.