Vedúci z OC Tvrdošín sa stretli na rodinnej chate Mirky Sitekovej, ZOF Podbiel. A bolo im dobre.