• Misijný koláč 01

 • Detská misijná sv. omša 01

 • Detská misijná sv. omša 02

 • Detská misijná sv. omša 03

 • Detská misijná sv. omša 05

 • Detská misijná sv. omša 06

 • Detská misijná sv. omša 07

 • Detská misijná sv. omša 08

 • Detská misijná sv. omša 09

 • Milión detí sa modlí ruženec

 • Misijný koláč 02

 • Misijný koláč 03

 • Misijný koláč 04

 • Misijný koláč 05

 • Misijný koláč 06

 • Misijný koláč 07

 • Misijný koláč 08

 • Misijný koláč 09

Misijný týždeň v Podbieli.

Mirka Siteková (ZOF): “Vo štvrtok sme sa spoločne s deťmi zapojili do iniciatívy “Milión detí sa modlí ruženec”. V piatok sme mali detskú misijnú sv. omšu. Deti boli tematicky poobliekané, mali sme špeciálne prosby, obetné dary a tiež sme spievali. :-) V nedeľu sme s mladými opäť pripravili “Misijný koláč”.”