Vo štvrtok 7.6.2018 sa stretlo 7 tímov, aby budovali svoje tímy dobrovoľníkov, ktorí budú po celý rok pracovať pre mládež a deti v ich organizácii.