V sobotu 9.6.2018 sa stretlo 7 tímov z Liptova ale aj ďalších častí Slovenska, aby si zmerali sily. Finále pískali certifikovaní rozhodcovia Kuko a Majo, za čo im preveľmi ďakujeme.