V Rabčiciach sa stretli zástupcovia všetkých 7 farnosti z OC Námestovo. V piatok sme začali svätou omšou v kostole v Rabčiciach. Po nej sme sa zoznámili a tiež zahrali nove hry. V sobotu dopoludnia sme si  spoločne, pripravili raňajky aj obed. Duchovný program dopoludnia viedol kňaz David Sklárčik na tému sviatostný živo Po obede sme si predstavili službu vedúceho OC a tiež 3 kandidátky na služby VOC na obdobie 2019-2021.Voľby VOC sa konali pod dohľadom koordinátora Jozefa Koreného. Novou VOC sa stala po 2 kolách voľby stala Monika Vojtaššáková z Rabčíc. Po voľbách boli účastníci na krátkej prechádzke na kalvárii. Potom nasledovala prednáška o animátorstve v podaní koordinátora Jozefa Koreného. Potom nasledovala večera. Večerný program vyplnila čajovňa, kde sme v prijemnej atmosfére kládli aj zodpovedali zvedavé otázky mladých animátorov. V nedeľu sme sa zúčastnil na svätej omši a po nej sme sa naraňajkovali. Spoločne sme upratali priestory pastoračného centra a odišli do svojich farnosti, kde budeme lepšími animátormi pre deti v eRku počas pravidelných stretie.