Koledovanie DN

Asi v každej z 37 obcí koledovali deti počas Vianoc v rámci podujatia Dobrá novina. Od 24.12.2017 až do 7.1.2018 sa ozýval oravským aj liptovským chotárom detský spev vianočných kolied a zneli dobroprajné vinše. Mnohí používali aj tradičný ľudový kroj a svojo nárečia. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí podporili rozvojové projekty dobrej noviny v Afrike. foto:…

Vyslanie koledníkov DN

V Dolnom Kubíne sa stretne takmer 500 koledníkov, aby spoločne slávili svätú omšu a prijali z rúk otca biskupa požehnanie do nadchádzajúcej služby vo farnostiach. Po svätej omši bude pripravený program v cirkevnej spojene škole v Dolnom Kubíne. Deti sa môžu tešiť na pestré stanovištia (africké, tvorivé, hravé, spevavé, tanečné). Viac informácií na požiadanie u…

ÚSE 2017

Pozývame všetkých eRkárov z Oravy a Liptova na Územné stretnutie eRkárov v Liptovskej Osade 22. – 24.9.2017.

Pripravujeme kvalitný program pre dušu, ducha aj telo. Môžte sa tešiť na čas s priateľmi a povzdudenie do služby v eRku.

Bambifest 2017

V nedeľu 4.6.2017 sa začal 10.ročník festivalu dobrovoľníckej práce s deťmi a mládežou v Liptovskom Mikuláši. Dobrovoľníci z rôznych mikulášskych organizácií pripravili bohatý program podujatí: od cyklistiky, cez vybíjanú a volejbal až k rozprávkovému lesu. Po dlhšej odmlke sme dohodli sprievodné podujatia: zľavy u zaujímavých partnerov. Vyberie si každé dieťa či mladý človek. Festival zakončíme Cestou…

Podpora od nadácie SPP

V októbri 2016 sme pre eRko vybojovali vo verejnom hlasovaní podporu od nadácie SPP v programe SPPOLOČNE 2016. Od novembra realizujeme postupne naplánované podujatia, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili v projekte: 300 účastníkov vzdelávacích akcií pre vedúcich, 2000 účastníkov otvorených podujatí, 1000 detí na pravidelných stretkách v 50 obciach Žilinského samosprávneho kraja.…

ZOFovia sa stretnú

Prvý marcový víkend 3.-5.3.2017 sa v Námestove stretnú ZOFovia a zástupcovia eRkárskych farností z Oravy a Liptova. Čaká ich víkend plný spoločenstva, prežívania viery a radosti zo služby v eRku. Zaneprázdnených ZOFov pozývame hlavne na sobotu, kde preberieme dôležité veci pre ich službu v eRku. Do termínu MAXI stretka je potrebné vyplniť a poslať tabuľku…

Pripravujeme koledovanie

Stretká s deťmi sa naplno rozbehli, nových animátorov sme vyškolili na kurze Začíname a ešte začiatkom jesene sme sa navzájom povzbudili na Územnom stretnutí eRkárov. Niektorým sme sa špeciálne poďakovali za ich službu tým, že sme ich nominovali na ocenenia Žilinského dobrovoľníckeho centra a tiež Rady mládeže Žilinského kraja. Najväčšiu akciu tohto roka máme úspešne…

Letné tábory

Stovky eRkárov – detí aj vedúcich zažijú cez prázdniny letné táborové dobrodružstvo. Tábory oravských a liptovských eRkárov sú väčšinou pobytové, trvajú priemerne 5 dní. Najväčší tábor zorganizuje farnosť Oravská Lesná, na ktorý sa vyberie viac ako 100 účastníkov. Táto farnosť organizuje už 25. ročník letných táborov. Rekordérom je pravdepodobne aj farnosť Liptovský Mikuláš, kde eRkári…