Podpora od nadácie SPP

V októbri 2016 sme pre eRko vybojovali vo verejnom hlasovaní podporu od nadácie SPP v programe SPPOLOČNE 2016. Od novembra realizujeme postupne naplánované podujatia, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili v projekte: 300 účastníkov vzdelávacích akcií pre vedúcich, 2000 účastníkov otvorených podujatí, 1000 detí na pravidelných stretkách v 50 obciach Žilinského samosprávneho kraja.…

MAXI jar 2017

V Námestove sa stretli zástupcovia 21 farností z Oravy a Liptova. Celý víkend sme si na  MAXIstretku predstavovali eRko program ako ponuku eRka do farností pre deti a vedúcich. Nechýbala ani svätá omša, spoločné modlitby, prednáška o modlitbe, či workshop o integrálnom rozvoji detí, zdieľanie o živote eRka vo farnostiach. Príjemnú atmosféru sme si vytvorili…

ZOFovia sa stretnú

Prvý marcový víkend 3.-5.3.2017 sa v Námestove stretnú ZOFovia a zástupcovia eRkárskych farností z Oravy a Liptova. Čaká ich víkend plný spoločenstva, prežívania viery a radosti zo služby v eRku. Zaneprázdnených ZOFov pozývame hlavne na sobotu, kde preberieme dôležité veci pre ich službu v eRku. Do termínu MAXI stretka je potrebné vyplniť a poslať tabuľku…

Pripravujeme koledovanie

Stretká s deťmi sa naplno rozbehli, nových animátorov sme vyškolili na kurze Začíname a ešte začiatkom jesene sme sa navzájom povzbudili na Územnom stretnutí eRkárov. Niektorým sme sa špeciálne poďakovali za ich službu tým, že sme ich nominovali na ocenenia Žilinského dobrovoľníckeho centra a tiež Rady mládeže Žilinského kraja. Najväčšiu akciu tohto roka máme úspešne…