Aktuálna suma 2% pre eRko:

1 846,24 €

,lebo chceme na Orave a Liptove:

  • ...aby sme mohli rozdávať ešte viac detských úsmevov a robiť kvalitnejšie stretnutia detí a animátorov na rôznych územiach na Slovensku
  • aby sme mohli pomáhať deťom robiť kroky k ich osobnej zrelosti, rozvíjať v nich talenty a spolu objavovať nové priateľstvá v spoločenstve detí
  • aby sme mohli pripravovať viac vzdelávacích a formačných podujatí pre členov, a tak zlepšovať úroveň neformálneho vzdelávania mladých

„Vyčarujte úsmev“ poslaním 2% do eRka!

Vďaka Vašej finančnej pomoci môžu byť podporované celoslovenské aktivity eRka, publikovať jediný katolícky časopis na Slovensku pre deti od 6 do 10 rokov (Rebrík), metodické materiály, podujatia v regiónoch a ďalšie.

„Vyčarujte úsmev“ poslaním 2% do Územia!

Prostredníctvom Vašich 2% z dane dokážeme zabezpečiť kvalitnejšie stretká s deťmi vo farnostiach v našom území, metodické materiály pre vedúcich na stretkách, organizovať podujatia pre deti aj vedúcich a ďalšie.

O 2% …

Mechanizmus podpory občianskych aktivít. Je to zároveň možnosť pre vás, platcov dane, rozhodnúť o účele použitia časti svojich odvodov a priamo podporiť vami vybrané občianske združenie.

Jednej z organizácii, ktorá je zaregistrovaná Notárskou komorou SR v centrálnom zozname prijímateľov. Vybrať si môžete z organizácii, ktoré sa venujú niektorej z nasledujúcich činností: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Viac na www.rozhodni.sk.

Od roku 2002 zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov umožňoval fyzickým osobám rozhodnúť o 1% z nimi zaplatenej dane. Občania tak mali možnosť vybrať si jednu z registrovaných mimovládnych neziskových organizácii a poukázaním 1% z dane podporiť činnosť tých, ktorých prácu považujú za potrebné a užitočné.

Od roku 2004 do 2010 poukazovali fyzické osoby a aj právnické osoby 2% z dane

Od roku 2010 Právnické osoby poukazujú 1,5%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane

Od roku 2012 Fyzické osoby poukazujú 2%, ale keď odpracujú 40 dobrovoľníckych hodín, tak môžu poukázať až 3%

Od roku 2016 Právnické osoby poukazujú 1%, ale keď dajú dar vo výške 0,5%, tak môžu poukázať 2% z dane