V sobotu 15.12.2018 sa vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku uskutočnilo Vysielanie koledníkov Dobre Noviny.

Kto sme sa stretli

Stretlo sa tu 385 koledníkov z 32 obcí Oravy a Liptova, na vysielacej sv. omši, ktorej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Štefan Sečka. Vo svojej homílii koledníkov povzbudil, aby tak ako kedysi Ján Krstiteľ ohlasovali radostnú zvesť o príchode Pána Ježiša. Pripomenul im, že ich služba je z pohľadu Cirkvi veľmi dôležitá. Zároveň praje a vyprosuje všetkým koledníkom Božie požehnanieradosť z toho, že môžu byť ohlasovateľmi radostnej zvesti, a tak poslúžiť deťom na africkom kontinenteObetným darom od koledníkov boli trvanlivé potraviny, ktoré sa vďaka miestnej charite dostanú k núdznym ružomberským rodinám.

Ruzomberok_07

Program

Ruzomberok_17

So svojím ľudovým a rázovitým koledníckym programom sa predstavila farnosť Zuberec. Po svätej omši sa všetci presunuli do blízkeho gymnázia sv. Andreja. Tam bol pripravený program pod názvom: „… aby padlo do úrodnej pôdy“. Deti si mohli vybrať zo 6 stanovíšť– tvorivé, hudobné, tanečné, hravé, výtvarné a africké s dobrovoľníčkou Mariankou, ktorá sa podelila so svojou skúsenosťou z Etiópie.

Dobrovoľníčka Marianna Lásková pôsobila 3 mesiace na severe Etiópie v eparchii Adigrat. Pôsobila na dvoch miestach, v Alitene a Mekelle, kde sa venovala deťom a mladým, ktoré doučovala anglický jazyk a pripravovala pre ne voľnočasové aktivity. Okrem toho pomáhala sestrám vincentkám v hľadaní zdrojov pre podporu svojich aktivít a komunikáciami s partnermi.

Ruzomberok_15
About the author

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfsmnt/hosting1_2/b/8/b88c75f1-7db8-43c4-ae1a-a2654e09afc0/erko.sk/sub/orli/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399