V Dolnom Kubíne sa stretne takmer 500 koledníkov, aby spoločne slávili svätú omšu a prijali z rúk otca biskupa požehnanie do nadchádzajúcej služby vo farnostiach. Po svätej omši bude pripravený program v cirkevnej spojene škole v Dolnom Kubíne. Deti sa môžu tešiť na pestré stanovištia (africké, tvorivé, hravé, spevavé, tanečné).

Viac informácií na požiadanie u koordinátora: Jozef Korený, jozef.koreny@erko.sk, 0908 777 161

FB udalosť

DK_plagat

About the author