Územie Orava – Liptov

dvojÚzemné stretnutie eRkárov

Milý eRkár Oravy, Liptova, Bansko Bystrickej a Rožňavskej diecézy! Pozývame ťa na víkend plný eRka. Stretneme sa v Liptovskej Osade, aby sme odštartovali novú ročnú tému, spoznali nových eRkárov, načerpali plnú hlavu nápadov na stretká s deťmi! eRko začalo v roku 2016 tradíciu územných stretnutí pre vedúcich stretiek detí. V septembri Ťa pozývame na takéto…

Details

eRkoLIVE

územný kalendáR

no event

Celoslovenský eRko kalendár

faRský kalendáR

no event

eRkoprogram-2018-2019-1-463x1024

Články z www.erko.sk

  • Vznikla Iniciatíva za občianske vzdelávanie

    Iniciatívu založili organizácie Človek v ohrození, eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Green Foundation, Inštitút pre aktívne občianstvo, Nadácia Pontis, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia pre deti Slovenska, Partners for Democratic Change Slovakia, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Rada mládeže Slovenska a Slovenská debatná asociácia. Nižšie je text prehlásenia, ktorým sa budeme riadiť. V… Príspevok […]

  • Kurz Začíname Žilina

    Príspevok Kurz Začíname Žilina zobrazený najskôr eRko - HKSD. […]

  • 18. október – Milión detí za pokoj

    Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.   zRnko pokoja V našej ročnej téme Z malého zRnka STROM hovoríme o tom, že aj z malého zRnka môže vyrásť veľký strom.… Príspevok 18. október – Milión detí za pokoj zobrazený najskôr eRko - HKSD. […]